การประยุกต์ใช้ Big Data / Data Analytics ในองค์กร

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

บุคคลทั่วไป

เนื้อหาในคอร์ส

 • ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของ Big Data และ Data Analytics ที่จะมานำไปใช้ในการกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
 • ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีแนวทางการที่จะนำความรู้ของ Big Data และ Data Analytics ไปประยุกต์ใช้งานรองรับการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดคอร์ส

การประยุกต์ใช้ Big Data / Data Analytics ในองค์กร

 • หัวข้อที่ 1 แนวโน้ม มุมมองของพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับการบูรณาการ
  21:44
 • หัวข้อที่ 2 Big data and Data Analytic ในพลังงานทดแทน
  53:28
 • หัวข้อที่ 3 การประยุกต์ใช้ Data Analytics ในการพยากรณ์กาลังการผลิตไฟฟ้า ในพลังงานทดแทน
  31:58
 • หัวข้อที่ 4 Big data and Data Analytic ในระบบ Smart Grid
  43:23
 • เอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND _comment.comment_post_ID IN (5305) AND _comment.comment_approved IN...' at line 22]
SELECT _comment.comment_ID, _comment.comment_post_ID, _comment.comment_author, _comment.comment_author_email, _comment.comment_date, _comment.comment_content, _comment.comment_approved AS comment_status, _comment.user_id, _meta.meta_value as rating, _course.post_title AS course_title, _student.display_name FROM wp_comments _comment INNER JOIN wp_commentmeta _meta ON _comment.comment_ID = _meta.comment_id INNER JOIN wp_posts _course ON _comment.comment_post_ID=_course.ID INNER JOIN wp_users _student ON _comment.user_id = _student.ID WHERE _comment.comment_type = 'tutor_course_rating' AND _meta.meta_key = 'tutor_rating' AND _comment.user_id= AND _comment.comment_post_ID IN (5305) AND _comment.comment_approved IN ("approved","hold") ORDER BY _comment.comment_ID DESC LIMIT 0, 150;

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet