กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทของสมาร์ทกริด

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

บุคคลทั่วไป

เนื้อหาในคอร์ส

  • ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เกี่ยวกับรูปแบบการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพื่อเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย
  • ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกรูปแบบการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด

รายละเอียดคอร์ส

กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทของสมาร์ทกริด

  • หัวข้อที่ 1 กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทของสมาร์ทกริด
    01:53:27
  • หัวข้อที่ 2 ตัวอย่างการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทของสมาร์ทกริด
    29:03
  • เอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND _comment.comment_post_ID IN (5279) AND _comment.comment_approved IN...' at line 22]
SELECT _comment.comment_ID, _comment.comment_post_ID, _comment.comment_author, _comment.comment_author_email, _comment.comment_date, _comment.comment_content, _comment.comment_approved AS comment_status, _comment.user_id, _meta.meta_value as rating, _course.post_title AS course_title, _student.display_name FROM wp_comments _comment INNER JOIN wp_commentmeta _meta ON _comment.comment_ID = _meta.comment_id INNER JOIN wp_posts _course ON _comment.comment_post_ID=_course.ID INNER JOIN wp_users _student ON _comment.user_id = _student.ID WHERE _comment.comment_type = 'tutor_course_rating' AND _meta.meta_key = 'tutor_rating' AND _comment.user_id= AND _comment.comment_post_ID IN (5279) AND _comment.comment_approved IN ("approved","hold") ORDER BY _comment.comment_ID DESC LIMIT 0, 150;

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet