รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

บุคคลทั่วไป

เนื้อหาในคอร์ส

 • ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบกรอบแนวคิดของระบบกักเก็บพลังงาน รูปแบบการใช้งานหรือบริการของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในโครงข่ายไฟฟ้า และรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกบริการของ ESS ได้อย่างเหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย
 • ได้มีการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy transition) ในการแก้ปัญหาในระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 • ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับ FERC’s Order 841 และ Grid Parity ฿ Implication

รายละเอียดคอร์ส

รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน

 • หัวข้อที่ 1 รูปแบบธุรกิจและการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)
  01:13:06
 • หัวข้อที่ 2 กรอบแนวคิดระบบกักเก็บพลังงาน รูปแบบการใช้งานหรือบริการของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในโครงข่ายไฟฟ้า
  41:48
 • หัวข้อที่ 3 การดำเนินงานและรูปแบบธุรกิจของ BESS ในต่างประเทศ และกรอบแนวคิดการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย
  44:27
 • เอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND _comment.comment_post_ID IN (3951) AND _comment.comment_approved IN...' at line 22]
SELECT _comment.comment_ID, _comment.comment_post_ID, _comment.comment_author, _comment.comment_author_email, _comment.comment_date, _comment.comment_content, _comment.comment_approved AS comment_status, _comment.user_id, _meta.meta_value as rating, _course.post_title AS course_title, _student.display_name FROM wp_comments _comment INNER JOIN wp_commentmeta _meta ON _comment.comment_ID = _meta.comment_id INNER JOIN wp_posts _course ON _comment.comment_post_ID=_course.ID INNER JOIN wp_users _student ON _comment.user_id = _student.ID WHERE _comment.comment_type = 'tutor_course_rating' AND _meta.meta_key = 'tutor_rating' AND _comment.user_id= AND _comment.comment_post_ID IN (3951) AND _comment.comment_approved IN ("approved","hold") ORDER BY _comment.comment_ID DESC LIMIT 0, 150;

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet