กฎหมายดิจิทัลกับการพัฒนาและดำเนินการด้านสมาร์ทกริด

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

บุคคลทั่วไป

เนื้อหาในคอร์ส

  • ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลกับการพัฒนาและการดำเนินการด้านสมาร์ทกริด สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ถูกกำหนดไว้ รวมถึงสามารถติดตามสถานการณ์เพื่อให้พร้อมรับมือได้ทันท่วงที
  • ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบสภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายดิจิทัลในการดำเนินงาน Cybersecurity และ Data Privacy
  • ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบแนวทางการในการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดคอร์ส

กฎหมายดิจิทัลกับการพัฒนาและดำเนินการด้านสมาร์ทกริด

  • หัวข้อที่ 1 กฎหมายดิจิทัลกับการพัฒนาและดำเนินการด้านสมาร์ทกริด
    01:52:23
  • เอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND _comment.comment_post_ID IN (4150) AND _comment.comment_approved IN...' at line 22]
SELECT _comment.comment_ID, _comment.comment_post_ID, _comment.comment_author, _comment.comment_author_email, _comment.comment_date, _comment.comment_content, _comment.comment_approved AS comment_status, _comment.user_id, _meta.meta_value as rating, _course.post_title AS course_title, _student.display_name FROM wp_comments _comment INNER JOIN wp_commentmeta _meta ON _comment.comment_ID = _meta.comment_id INNER JOIN wp_posts _course ON _comment.comment_post_ID=_course.ID INNER JOIN wp_users _student ON _comment.user_id = _student.ID WHERE _comment.comment_type = 'tutor_course_rating' AND _meta.meta_key = 'tutor_rating' AND _comment.user_id= AND _comment.comment_post_ID IN (4150) AND _comment.comment_approved IN ("approved","hold") ORDER BY _comment.comment_ID DESC LIMIT 0, 150;

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet