การทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

บุคคลทั่วไป

เนื้อหาในคอร์ส

 • ทำให้บุคลากรสังกัดกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีความรู้ ความเข้าใจการทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant
 • ทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่จะบริหารจัดการ DER เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันของ VPP

รายละเอียดคอร์ส

การทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant

 • กรอบแนวคิด/นิยามของ DR และของ VPP บริบทไทย
  50:23
 • Smart Grid Technology, DR & VPP
  40:31
 • ความเกี่ยวพันระหว่าง DR กับ Smart Grid และ Grid Modernization
  29:38
 • ความท้าทายและ Use case รูปแบบธุรกิจ VPP
  20:05

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND _comment.comment_post_ID IN (5318) AND _comment.comment_approved IN...' at line 22]
SELECT _comment.comment_ID, _comment.comment_post_ID, _comment.comment_author, _comment.comment_author_email, _comment.comment_date, _comment.comment_content, _comment.comment_approved AS comment_status, _comment.user_id, _meta.meta_value as rating, _course.post_title AS course_title, _student.display_name FROM wp_comments _comment INNER JOIN wp_commentmeta _meta ON _comment.comment_ID = _meta.comment_id INNER JOIN wp_posts _course ON _comment.comment_post_ID=_course.ID INNER JOIN wp_users _student ON _comment.user_id = _student.ID WHERE _comment.comment_type = 'tutor_course_rating' AND _meta.meta_key = 'tutor_rating' AND _comment.user_id= AND _comment.comment_post_ID IN (5318) AND _comment.comment_approved IN ("approved","hold") ORDER BY _comment.comment_ID DESC LIMIT 0, 150;

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet